Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: De Minnaar Verwinnaar
first line: 'k Ging in deez' Morgenstond / Met Hagenroosje wandlen all songs with this text 
text norm: Ik ging in deze morgenstond met Hagenroosje wandelen Langs (3 songs)
refrain: [var] tierelierelier / [var] toereloereloer [v7-8]
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: herderslied / liefdeslied / verhalend lied (wereldlijk)
keyword: Hagenroosje / Flora / wandelen / vrijage / erotiek / vee / wantrouwen / overwonnen / trouwen / herdersstaf / herdersriet
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Een Gryzaard vol van minBoire à son tour (21 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .  . 
3A 3b 3A 3b 2C 2C 4D 4E 2C 
(Zie comm.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 9
comment: Binnenrijm in v7-9.
record ID: 176979

source:

siglum:HernhNachtegaaltje(1)1757 (1757)
title:Het Hernhutsche Nachtegaaltje, in eene vrolyke luim; Zingende honderd nieuwe en [...]
page: p40 (song number 22)
copy used: Gent UB: BL 8507
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren