Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
A.I.
title: Een gheestelijck liedeken, vande pijne der hellen veur den Woensdagh
first line: O Mensch, o edel mensch, opent eens u verstant, / Hoe lang sult ghy noch staen all songs with this text 
text norm: O mens o edele mens open eens uw verstand Hoe lang zult gij (3 songs)
no. of stanzas: 9
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: vermaanlied (geestelijk)
keyword: Lucifer / woensdag / afkeer wereld / duivel / vergankelijkheid / aardse geneugten / rust / drank / pauw / dood / hovaardij / stoute kinderen / hel / pijn
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Op de wijse alsoo't beghintO blijde lieve nacht (9 songs)
 Als ik uit wandelen ga (ZIE OOK) (128 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .
6A 3B 3A 3A 3A 3C 3A
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: Laatste strofe =princestrofe.
record ID: 178235

source:

siglum:Parnassus1623 (1623)
title:PARNASSUS, dat is, Den Blijen-bergh, Der gheestelijcker vreught [/] Ghemenght met [...]
page: p15 (song number 7)
copy used: Gent UB BL 8591
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren