Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: No. 2. Een ander Schoppen Lied.
first line: Voor de Vryheid, voor de Staaten, / Voor Oranje, voor 's Lands heyl all songs with this text 
text norm: Voor de vrijheid voor de staten Voor Oranje voor des lands heil (1 song)
no. of stanzas: 4
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: vaderlands lied / strijdlied (wereldlijk)
keyword: Willem V / Belgen / Oranje / 1785 / prinsgezind / vaderland / vrijheid / staten / heldenmoed / laster / moordzucht / bloeddorst / sneuvelen / krijgstuig
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Zoutmans GlorieZoutmans glorie (81 songs & extra informatie)

stanza form:
4a 4B 4a 4B 4a 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Na v5: 'bis'
Schoppen is de geuzennaam van de orangisten. In 1785 bleven zij de erfstadhouder Willem V trouw, toen patriotten in navolging van Frankrijk hervormingen doorvoerden. Dit lied roept op om te strijden voor Willem V.
record ID: 178255

source:

siglum:Oranjeboom1788 ([1788 ca.])
title:DE VAN DEN HEMEL AFGEBEEDEN DOOR GOD TOT HEDEN BEWAARDEN EN BESCHERMDEN, IN ALLE [...]
page: 1p9 (song number 2)
copy used: Den Haag KB: 532 K 13
available: scan of the full source (resolver.kb.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren