Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: DE GERUSTE HOOP
first line: Leidstar van myn liefde / Die al lang my griefde all songs with this text 
text norm: Leidster van mijn liefde Die al lang mij griefde (1 song)
no. of stanzas: 3
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: liefdeslied (wereldlijk)
keyword: wachten / hoop / wederliefde / geduld
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
MenuëtRégnez dans mon âme (2 songs)
Regnez dont mon ameRégnez dans mon âme (2 songs)

stanza form:
         .
3a 3a 3B 2B 4C 4C 4D 3D 
(Tripels)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Na de 4e en 8e versregel staat een herhalingsteken.
Laatste strofe =oorlofstrofe.
Naschrift van dit laatste lied uit de bundel: "Hier zweeg de Nachtegaal: zyn vreugde wierd gestuit: / Hy vloog weêr Boschwaard in: zyn zangen waren UIT".
record ID: 180026

source:

siglum:HernhNachtegaaltje(1)1757 (1757)
title:Het Hernhutsche Nachtegaaltje, in eene vrolyke luim; Zingende honderd nieuwe en [...]
page: p199 (song number 115)
copy used: Gent UB: BL 8507
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren