Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Vermakelyke Klugt, van drie Tabakspinders en drie Tabaks-meysjes, die zamen uyt varen zijn geweest
first line: Ey! luysterd na dit Lied, / Wat ik u zal verhalen, /Ey! luisterd na dit Lied, / Wat kort'lings is geschied all songs with this text 
text norm: Ei luister naar dit lied Wat ik u zal verhalen ; [lied]; [geschied] (1 song)
no. of stanzas: 12
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: verhalend lied / kluchtlied (wereldlijk)
keyword: Het IJ / Amsterdam / boomsluiter / sluitboom / varen / speelgenootje / tabaksspinner / haven / drank / venusdieren / hoeren / spelevaren / waarschuwing / achterlaten / zingen / dukdalf
content: Drie meisje gaan samen met drie tabakspinners een dag varen op het IJ. Wanneer zij terug de haven in willen, blijkt deze reeds afgesloten met een sluitboom. De drie heren zetten de dames vervolgens ieder op een dukdalf om de boot zo lichter te maken zodat zij over de sluitboom heen kunnen varen. De bediende van de sluitboom komt de volgende morgen en lacht de dames hartelijk toe. In de laatste strofe wordt vermanend gesteld dat vrouwen altijd uit moeten kijken met het gezelschap dat zij kiezen, willen hun bedoelingen als deugdelijk gezien worden.
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Waarom verlaat gy mijnPourquoi vous plaignez-vous (57 songs & extra informatie)

stanza form:
.= .  .= .  .  .  .  .
3A 3b 3A 3A 3c 3D 3c 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Laatste strofe =oorlofstrofe.
record ID: 180287

source:

siglum:KwGodin1750 (1750)
title:DE KWEELENDE GODIN OF DE ZINGENDE LEYSTER Zynde vervuld met de Nieuwste aangenaamste [...]
page: p37 (song number 17)
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren