Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Een Schriftuerlijck liedeken
first line: Wie metter wijsen omme gaet / Mach wijsheyt leeren t' sijner eeren all songs with this text 
text norm: Wie met de wijzen omgaat Mag wijsheid leren te zijner ere (3 songs)
no. of stanzas: 18
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Dina / Genesis 34 / Jakob / Kanaän / Sichem / Chamor / Israël / Simeon / Levi / Kanaänieten / maagd / lichtvaardig / oneerbaar / verkrachting / schande / liefde / trouwen / verlangen / vriendschap / minnen / overeenkomst / bruidsschat / wraak / bedriegen / besnijdenis / zwaarden / vermoorden / vrouwen / kinderen / buit / ongeluk / angst / hoer / sterfbed / dwaasheid / wijsheid
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
By Aderen ende by SlanghenIn Oostenrijk daar staat een huis (56 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  . +.  . +.  .
4A 4b 4A 4b 2c 1c 1D 2D 4c
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: Bijbelse marginalia.
Laatste strofe =oorlofstrofe.
record ID: 180510

source:

siglum:Mander Herderpijp1603 (1603)
title:Het Herder Pijpken, Inhoudende al Nieuwe Geestelijcke Liedekens, voor de dermael in [...]
page: p15 (song number 4)
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren