Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Zang voor het UTRECHTSCHE GENOOTSCHAP der JONGELINGEN, Onder de Zinspreuk: Batoos Kroost
first line: Wy noch eerst maar Jongelingen, / Van het Vryheid minnend' Sticht all songs with this text 
text norm: Wij nog eerst maar jongelingen Van het vrijheidminnende Sticht (1 song)
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: politiek lied (wereldlijk)
keyword: Utrecht / Het Sticht / Batoos kroost [Bato's kroost] / genootschap / kinderen / jeugd / aristocraten / patriotten / vrijheid / dwingelandij / sabel / wapens
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Ik ben maar een HerderinneZoutmans glorie (81 songs & extra informatie)

stanza form:
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: De strofen zijn niet aangegeven m.b.v. typografische middelen. Op basis van andere liederen met deze melodie is gekozen voor een strofelengte van acht regels.
record ID: 182321

source:

siglum:Vrouwentuintje1786 (1786)
title:HET VERMAKELYKE VROUWEN-TUYNTJE, Waer in te vinden zyn de Aldernieuwste Liederen, [...]
page: p77 (song number 39)
available: scan of the full source (resolver.kb.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren