Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Op den Palm-Sondagh. MAT. 21
first line: Tot Bethphagee, / Den Bergh van Oliveten all songs with this text 
text norm: Tot Bethfage De berg van Oliveten (1 song)
no. of stanzas: 5
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: paaslied / bijbels historielied (geestelijk)
keyword: Matteüs 21 / Bethfagé / Oliveten [Olijfberg] / Jeruzalem (intocht in) / David / Sion / palmzondag / berg / jongeren / zenden / kasteel / ezelin / veulen / reizen / beesten / paasfeest / spreken / meenemen / begeerte / spoed / schrift / dochters / koning / ootmoedig / zachtmoedig / koningszoon / paard / hengst / ezel / onrein / kleren / zitten / lof vermeerderen / vereren / groene takken / palmtakken / bomen / stad / intocht / kleding / spreiden / volgen / roepen / eer / hosanna / blaam / naam / Davids zoon / altijd / gezegend
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
O Schepper fierO schepper fier (89 songs)

stanza form:
. .   . . .   . . . . .
2A 3b 3b 3C 2A 3b 3b 3C 4d 4d 2E 3E
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 12
record ID: 183769

source:

siglum:Visser Visnet1676 (1676)
title:VIS-NET Bevangende eenige GEESTELYCKE LIEDEKENS, Passende op alle de SERMOMEN Der [...]
page: p112 (song number 52)
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren