Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Vlammen der liefhebende Ziele, tot haren Salighmaker
first line: Kom Jesus Godes Soon, / Kom Heer van alle Goon all songs with this text 
text norm: Kom Jezus Gods zoon Kom Heer van alle goden (3 songs)
no. of stanzas: 4
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: gebedslied (geestelijk)
keyword: aards goed
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Aninsas quam in rouwComtesse de Corsol (24 songs & extra informatie)
Lof-sangh MariaLofzang van Maria (286 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
3A 3A 3b 3C 3C 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Bijbelse marginalia.
record ID: 184898

source:

siglum:GrAchterhofken1664 (1664)
title:'t Groot Achterhofken, Beplant ende op nieuw vermeerdert met verscheyden seer [...]
page: p95 (song number 48)
copy used: Onbekend
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren