Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Een aendachtigh gebedt LIEDT
first line: Reynight mijn hert, o Koningh, Godt, mijn Heer, / Verkleynt mijn nu, en buyght my altijd neer all songs with this text 
text norm: Reinig mijn hart o koning God mijn heer Verklein mij nu en buig mij altijd neer (1 song)
no. of stanzas: 6
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: gebedslied (geestelijk)
keyword: reinigen / hart / zonde / liefde / lijden
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
van den Psalm 50 God die der Goden Heer is spreeken salPsalm 050 Datheen (122 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
5A 5A 5B 5B 5c 5c
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Laatste srofe =princestrofe.
record ID: 184904

source:

siglum:GrAchterhofken1664 (1664)
title:'t Groot Achterhofken, Beplant ende op nieuw vermeerdert met verscheyden seer [...]
page: p102 (song number 53)
copy used: Onbekend
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren