Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Boreel, Adam] (auteur)
title: Heylige begeerte; om, door des Heeren genade, met Godt te vereenigen
first line: Treckt mijn' geest, o treft mijn' sinnen, / Hemelsch licht; straelt sterck van binnen all songs with this text 
text norm: Trek mijn geest o tref mijn zinnen Hemels licht straal sterk (2 songs)
no. of stanzas: 8
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: devoot lied (geestelijk)
keyword: pijlen / hart / vervullen / liefde
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Vanden 77. PsalmPsalm 077 Datheen (118 songs)
Vanden [...] 86. PsalmPsalm 077 Datheen (118 songs)

stanza form:
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
record ID: 184912

source:

siglum:GrAchterhofken1664 (1664)
title:'t Groot Achterhofken, Beplant ende op nieuw vermeerdert met verscheyden seer [...]
page: p110 (song number 62)
copy used: Onbekend
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren