Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: LIED, OP DE OMWENDING IN NEDERLAND
first line: Zingt nu verheugd, รด Batavieren! / Nu gy, tot Vyfde WILLEM'S Eer all songs with this text 
text norm: Zing nu verheugd, o Batavieren Nu gij, tot vijfde Willems eer (1 song)
no. of stanzas: 26
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: politiek lied / triomflied / oranjelied (wereldlijk)
keyword: Willem V (1748-1806) / Willem van Oranje / Batavieren / de Post / Kruijer / Holland / Philips van Spanje / Leeuwendaal / Den Haag / Belgen / regenten / Nassau / Frederik Hendrik van Nassau / Utrecht / Arminiaans / Loevesteijn / Maurits / Brunswijk / zeven staten / Debora = Sophia = Wilhelmina van Pruisen (1751-1820) / beulen / schavotten / laster / 'Oranje boven' / prinsgezind / patriotten / valse vaderlanders / vorst / volk / muiters / vrijheid / oranje dragen / kerk / wetten / vrijheid / leger / leeuwen / soldaten / trots / zegen / vroom / loten
content: Lied over de veranderde situatie in Holland, door ingrijpen van God en met hulp van Vorst Frederik II van Pruisen. Na 1780 brak er in Nederland een revolutionaire periode aan. De patriotten (burgerij) stonden tegenover de orangisten (prinsgezinden). De orangisten waren tegen de macht van de stadhouder en wilden zelf meer inspraak in het stadsbestuur, de orangisten wilden de stadhouder aanhouden. In 1787 hielden de patriotten Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V, een aantal uren gevangen bij Goejanverwellesluis. Daarop stuurde Frederik Willem II op 13 september een enorm Pruisisch leger naar Nederland, waarna de patriotten werden verslagen en de macht van Oranje werd hersteld. Willem van Oranje is in ere hersteld en de orangisten worden niet langer vervolgd. Dit lied is ter ere van Willem V, Wilhelmina van Pruisen hun nazaten en kerk en vaderland.
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Psalm LXVIPsalm 118 Datheen (231 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
record ID: 185070

source:

siglum:OTrompetje1788 (1788)
title:HET ORANJE-TROMPETJE, BLAAZENDE EENIGE LIEDJES, OP DE GELUCKIGE OMWENDING DER [...]
page: p3 (song number 1)
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren