Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: LIED, OP DE VEERTIGSTE VERJAARDAG VAN ZYNE DOORLUCHTIGE HOOGHEID, WILLEM DE VYFDE, Prins van Oranje en Nassau, enz.
first line: Terwyl wy nu verheugd, / Den agsten Maart, in vreugd all songs with this text 
text norm: Terwijl wij nu verheugd De achtste maart in vreugd (1 song)
refrain: Elk die 's Lands Welvaard mind, / Zingt met ons eensgezind [7-10]
no. of stanzas: 11
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: politiek lied / verjaardagslied (wereldlijk)
keyword: Willem V (1748-1806) / 8 maart / verjaardag / vreugde / prinsgezinden / prinsgezind / blijdschap / vriend / oranje dragen / vrij / vorstelijk huis / heil / voorspoed / 'Oranje boven'
content: Lied om de 40ste verjaardag van Prins Willem te eren. Ook wordt God bedankt voor het in ere herstellen van Willem V. De strijd tussen de patriotten en orangisten wordt benoemd. Aan God wordt gevraagd of hij Willem V, zijn vrouw en kinderen ook in de toekomst wil beschermen.
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Ach! Ach! ik arme VrouwUn matin brusquement (35 songs)
O overgroote dagUn matin brusquement (35 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3A 3A 3b 3A 3C 3b 3D 3D 3e 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 10
record ID: 185079

source:

siglum:OTrompetje1788 (1788)
title:HET ORANJE-TROMPETJE, BLAAZENDE EENIGE LIEDJES, OP DE GELUCKIGE OMWENDING DER [...]
page: p18 (song number 4)
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren