Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het vier-en-dertigste Lied, Van de Eenigheydt des Gheests, waer in die bestaet, ende hoe dat in de selve ware ruste der zielen te vinden is, ende dat allen arbeyt buyten die vergeefsche quellinge is.
first line: Doet neerstigheydt, / O vrienden die Godt minnen all songs with this text 
text norm: Doe naarstigheid O vrienden die God minnen (3 songs)
refrain: In 't eenigh een / Is rust en anders geen [v11-12]
no. of stanzas: 7
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after GKruidhofken1631
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition GKruidhofken1657a
genre: vermaanlied (geestelijk)
keyword: naarstigheid / eenheid / rust
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
O Schepper fier, &c.O schepper fier (89 songs)

stanza form:
. .   . . .   .    . .
2A 3b 3b 3C 2A 3b 3b 3C 4d 4d 2E 3E
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 12
comment: Bijbelse marginalia.
record ID: 185143

source:

siglum:GKruidhofken1631 (1631)
title:'tGeestelijck Kruydt-Hofken, Inhoudende Veel Schriftuurlijcke Liedekens, by [...]
page: p91 (song number 34)
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren