Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Het vijf-en-sestichste Liedt, Hoe dat een mensche niet connende verstaen syn eyghen weghen, evenwel op Godt hopen moet, die niet sonder reden toe laet dat teghen zijn eygen voornemen zijn weghen beleyt worden
beginregel: Och mocht ick sincken / In u fonteyn der liefden soet alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Och mocht ik zinken In uw fontein der liefde zoet (1 lied)
aantal strofen: 8
muziek: zonder muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar GKruidhofken1631
tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar de druk/editie GKruidhofken1657a
genre: devoot lied (geestelijk)
trefwoord: mensenhoeder / hemel / verwachting / geheimen / Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Era di Mayo, &c.Era di maggio (48 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .
2a 4B 2a 4B 3C 3C
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
commentaar: Bijbelse marginalia.
recordnummer: 185223

bron:

siglum:GKruidhofken1631 (1631)
titel:'tGeestelijck Kruydt-Hofken, Inhoudende Veel Schriftuurlijcke Liedekens, by [...]
pagina: p169 (liednummer 66)
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren