Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het hondert en thiende Lied, Hoe dat een mensche als hyn sijnen God aenhanght, can inwendigh verheught sijn, al is dat hy uytwendigh door de creaturen beroert en bedroeft wort.
first line: De sinnen gaen met beelden om, / Nochtans den Geest is vry all songs with this text 
text norm: De zinnen gaan met beelden om Nochtans de geest is vrij (1 song)
refrain: Geen treuren is in my [v4]
no. of stanzas: 7
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after GKruidhofken1631
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition GKruidhofken1657a
genre: troostlied (geestelijk)
keyword: innerlijk geluk / aards gewoel / liefde / troost
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Het Jaer is langher als den daghHet jaar is langer dan de dag (47 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4A 3B 4A 3B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
record ID: 185398

source:

siglum:GKruidhofken1631 (1631)
title:'tGeestelijck Kruydt-Hofken, Inhoudende Veel Schriftuurlijcke Liedekens, by [...]
page: p295 (song number 111)
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren