Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Het hondert seventhiende Lied, History Liedt van het leven ende de peregrinatie des Apostels Pauli
beginregel: Paulus een vat vercoren / Van Godt den vader goet alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Paulus een vat verkoren Van God de vader goed (1 lied)
aantal strofen: 38
muziek: zonder muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar GKruidhofken1631
tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar de druk/editie GKruidhofken1657a
genre: bijbels historielied (geestelijk)
trefwoord: Paulus (apostel) / Tarsus / Jeruzalem / Farizeeën / Gamaliël / Stephanus / Ananias / Arabië / Damascus / Joden / Barnabas / Antiochië / Timotheüs / Lydia / Thessaloniki / Athene / Damaris / Dionysos / Korinthe / Aquila / Priscilla / Justus / Crispus / Gallio / Softhenes / Efeze / Macedonië / Philippus / Caesarea / Agabus / Mozes / Felix / Tertullus / Rome / Spanje / Nero / Festus / Agrippa / oudheid / kerkgeschiedenis / christendom / filosofen / bekeren / besnijdenis / reizen / zweetdoeken / preken / schipbreuk / hogepriesters / rechtszaak / gevangen
korte inhoud: In het lied wordt het leven van de apostel Paulus beschreven.
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Ick peyns om een personeIk peins om een persoon (51 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .  . +.  .
3a 3B 3a 3B 4C 2D 2D 3C
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 7
commentaar: Bijbelse marginalia.
recordnummer: 185409

bron:

siglum:GKruidhofken1631 (1631)
titel:'tGeestelijck Kruydt-Hofken, Inhoudende Veel Schriftuurlijcke Liedekens, by [...]
pagina: p312 (liednummer 118)
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren