Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: DE VROLYKE MATROOS
first line: Ik ben lest over het hof gegaen, / Een lands Captyntje die sprak me aen all songs with this text 
text norm: Ik ben laatst over het hof gegaan Een landskapiteintje sprak (3 songs)
no. of stanzas: 6
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: zeemanslied / verhalend lied (wereldlijk)
keyword: Anna / Halssteeg / Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) / landskapitein / tabak / geld / oorlogsschip / achttien maanden weg / trouwen / werven
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Zoete Meysjes zet uw zinnenPolyphemus aan de stranden (FOUTIEF?) (226 songs & extra informatie)
 Gij wispelturige matroos (42 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  . 
4A 4A 4B 4B 3c 2c
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Laatste strofe =zangersstrofe.
De wijsaanduiding verwijst naar een melodie met een andere strofevorm.
record ID: 186875

source:

siglum:OpwMatrozenl1781 (1781)
title:OPWEKKENDE MATROOZEN-LIEDEREN TER AANMOEDIGING VAN 'S LANDTS ZEEMAGT OPGEZONGEN. Ter [...]
page: p14 (song number 7)
copy used: Den Haag KB: 8 C 43
available: scan of the full source (resolver.kb.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren