Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: ZANG
first line: Wyl 't Vogelen Choor in dese laatste dagen / Door min gesang ons hert bekoord all songs with this text 
text norm: Wijl het vogelenkoor in deze laatste dagen Door mingezang ons hart bekoort (1 song)
refrain: Wie roemt dan niet op dese stond / [var] Echt-verbond [v5-6]
no. of stanzas: 3
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: liefdeslied / bruiloftslied (wereldlijk)
keyword: vogelzang / huwelijk / lente / zomer / natuur
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Wat is het zoet het menschdom te verpligtenWat is het schoon het mensdom te verplichten (43 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .  . 
5a 4B 5a 4B 4C 4C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Elk zesde vers wordt herhaald.
record ID: 187077

source:

siglum:VrMuzikant1810 (1810)
title:DE VROLYKE MUZIKANT, Zingende en Speelende de voornaamste Liederen die hedendaags [...]
page: p36 (song number 20)
copy used: Gent UB: BL 8611
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren