Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: THALIA en MELPHOMENE, aan de VRIJE BATAAFSCHE BURGERS, naar het sluiten der alliantie tusschen de Fransche en Bataafsche republieken
beginregel: Triumf! driewerf Triumf! Bataafsche Burgerij, / Gij ziet ons eindlijk weêr, o vrijgevogte Belgen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Triomf driewerf triomf Bataafse burgerij Gij ziet ons eindelijk weer o vrijgevochte Belgen (1 lied)
aantal strofen: 10
muziek: zonder muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: triomflied / politiek lied / vaderlands lied / vreugdelied (wereldlijk)
trefwoord: Bataven / Civilis / Belgen / Apollo / Phoebus / Frankrijk / Pindus / Gallen [Fransen] / Bato / [17 mei 1795] / Bataafse Republiek / [Verdrag van Den Haag] / Thalia / Melpomene / triomf / vrijheid / heerszucht / geweld / dwingelandij / kunst / zingen / burgerij / krans / slavernij / broederschap / deugd / handel / wraaklust / zegevieren
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
[geen wijsaanduiding]  

strofeschema:
.  .  .  . 
6A 6b 6b 6A
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
recordnummer: 188648

bron:

siglum:BatLiVJM1795a (1795)
titel:BATAAFSCHE LIEDEREN, VOOR VADERLANDSCHE JONGELINGEN EN MEISJES
pagina: p42 (liednummer 16)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 928 D 43
beschikbaar: scan van de gehele bron (resolver.kb.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren