Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Sexagesima
first line: Daer was een Zaey-man wel bekent, / Die eens ten tijde van de Lent all songs with this text 
text norm: Daar was een zaaiman welbekend Die eens ten tijde van de lente (1 song)
no. of stanzas: 6
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: parabel zaaier / sexagesima
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Christe, die daer zijt dagh en lichtChriste qui lux es et dies (132 songs)

comment: Deze tekst lijkt een omwerking te zijn van Vermeulen Rondejaar 1644 013, dat weer sterk geïnspireerd is op Stalpart GJZ1628 014.
record ID: 192609

source:

siglum:Vermeulen Rondejaer1660 (1660)
title:'t RONDE JAER, OF Den Schat der Geestelijcke LOFSANGEN' Gemackt Op elcken Sonnendagh [...]
page: p24 (song number 13)
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren