Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Den tweeden Sondagh in de Vasten. In 't Keulsche Bischdom
first line: Een Chananeeusche vrouw, in rouw / Is uyt-gegaen, en heeft geroepen all songs with this text 
text norm: Een Kananese vrouw in rouw Is uitgegaan en heeft geroepen (1 song)
no. of stanzas: 9
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
In Oostenrijck daer staet een HuysIn Oostenrijk daar staat een huis (56 songs & extra informatie)

record ID: 192610

source:

siglum:Vermeulen Rondejaer1660 (1660)
title:'t RONDE JAER, OF Den Schat der Geestelijcke LOFSANGEN' Gemackt Op elcken Sonnendagh [...]
page: p30 (song number 18)
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren