Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Den 24. Sondagh naer Pinxteren
first line: Och of wy eens in ons gemoet / Versinden de dubbele eeuwigheydt all songs with this text 
text norm: Och of wij eens in ons gemoed Verzinden de dubbele eeuwigheid (1 song)
no. of stanzas: 3
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: dood / hel / oordeel
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Als Jola d' onberaede MaeghtToen Daphne de overschone maagd (122 songs & extra informatie)

comment: Laatste lied van het eerste deel.
record ID: 192628

source:

siglum:Vermeulen Rondejaer1660 (1660)
title:'t RONDE JAER, OF Den Schat der Geestelijcke LOFSANGEN' Gemackt Op elcken Sonnendagh [...]
page: p83 (song number 60)
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren