Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Liedeken
beginregel: Ick was des hemels morgensterr dat glansselijckste licht / door hooverdij ben ick nu verr verjaeght van godts gesicht alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Ik was des hemels morgenster dat glanslijkste licht Door hovaardij ben ik nu ver verjaagd van Gods gezicht (1 lied)
aantal strofen: 10
muziek: zonder muzieknotatie
genre: moralistisch lied (geestelijk)
trefwoord: Lucifer / hemel / morgenster / licht / hovaardij / vuur / brand / hel / eeuwigheid / hond / slang / vergif / schrik / verleider / stoken / hoererij / luiaardij / gramschap / gulzigheid / geldgierigheid / bedrog / arglist / lusten / tyrannie / geweld / moord / roof / afgod / liefdeloos / smart / status / kwaad / zonde / boete / rouw / oprechte trouw / vertwijfeling / wanhoop / gevloek / toverij / schaamteloosheid / stoutheid / straf
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
alsoo t' begintSilvester in de morgenstond (66 liederen & extra informatie)

strofeschema:
. +.  . +.  . +.  . +.  . +.  . +.
4A 3B 4A 3B 4C 3d 4C 3d 4E 2F 4E 3F
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
commentaar: Melodienorm o.g.v. strofeschema.
recordnummer: 195066
project: Zuid-Nederlandse Liederenbank

bron:

siglum:HsAntwSB 636783 (1696)
titel:Het Mengelmoes off De Versamelingh van veele hedendaegsche nieuwe dinghen Met Een [...]
pagina: p204 (liednummer 162)
gebruikt ex.: Antwerpen EHC: 636783 [C2-565 c]
beschikbaar: scan van de gehele bron (anet.ua.ac.be)