Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Een nieuw Liedeken van de eerbare Vrouwen
first line: Naer dat ick hebbe gelesen / Dat Vrouwen verheven zijn all songs with this text 
text norm: Naar dat ik heb gelezen Dat vrouwen verheven zijn (2 songs)
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
genre: loflied / vermaanlied (geestelijk)
keyword: Debora / Ester / Haman / Suzanna / Judit / Holofernes / Makkabeeën,moeder der / Jaël / Sisera / Maria / Elisabet / Sara / Abigaïl / Samuel, moeder van / vrouwen / bijbelse voorbeelden / deugd / wijsheid / vijf wijze maagden
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Alst begintNaar dat ik heb gelezen (22 songs)

stanza form:
.  .  .  .  . +   , +   ,  .
3a 3B 3a 3B 3c 1D 3c 1D 3E 3E
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Laatste strofe =oorlofstrofe.
record ID: 195229

source:

siglum:NiLbJV1662 (1662)
title:Nieuw liedt-boecxken, genaemt jeughts-vermaeck
page: p3 (song number 1)
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)