Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: OP DE GEBOORTE VAN CHRISTUS
first line: De Aarde doe een' Lofzang hooren; / All' wat leeft verheff' zyn stem all songs with this text 
text norm: De aarde doe een lofzang horen Al wat leeft verheffe zijn stem (1 song)
no. of stanzas: 3
music: with musical notation
genre: kerstlied (geestelijk)
keyword: verlosser
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]  

stanza form:
.                 .  .  .
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4c 4D 4D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 9
comment: De muzieknotatie in het aanhangsel 'Tabula 6'. De laatste twee regels van strofe 1 worden herhaald in strofe 3.
record ID: 196143

source:

siglum:Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781)
title:PROEVEN VAN MUZIKAALE UITSPANNINGEN, BESTAANDE IN MENGELZANGEN, Naar den nieuwsten [...]
page: p19 (song number 6)
available: scan of the full source (books.google.nl)