Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
[Busschoff, B.] (auteur)
titel: GEESTLYK-LIED
beginregel: 't Zy dat ik slaape ofte waaken / 't Zy dat ik zit 't Zy dat ik staa alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Het zij dat ik slaap het zij dat ik waak Het zij dat ik zit (6 liederen)
aantal strofen: 13
muziek: zonder muzieknotatie
genre: devoot lied (geestelijk)
trefwoord: komst Koninkrijk / bazuinen / engelen / wolkentroon / openbaring
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Ei Dromer wilt niet langer drome[n?]Psalm 118 Datheen (COMM.) (224 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .
4a 4B 4a 4B
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
commentaar: De wijsaanduiding 'Ei Dromer' kan elders niet met zekerheid aan psalm 118 worden gekoppeld (zie het lied met deze beginregel), maar in onderhavige bron lijkt dat probleemloos omdat in de editie van Busschof (de auteur van dit lied) deze psalmmelodie als wijs wordt opgegeven. De tekst wijkt echter nogal af van die in Busschoff NLZ1695b 031 en is in 4-regelige strofen opgetekend tegen 8-regelige in Busschoff NLZ1695b. Ook Datheens psalm 118 heeft 8-regelige strofen.
recordnummer: 197000

bron:

siglum:NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?])
titel:Het nieuwe Haarlemse nagtegaEltje, Zingende en kweelende verscheyde Boertige [...]
pagina: p12 (liednummer 5)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 3 E 36:2?
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)