Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: HISTORY-BOECKEN des ouden TESTAMENTS
beginregel: De Schepping, Weer verhaalt. / De sonde. Cains leven alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: De schepping weer verhaald De zonde, Kaïns leven (1 lied)
aantal strofen: 31
muziek: met muzieknotatie
genre: bijbels historielied (geestelijk)
trefwoord: Genesis / Exodus / Leviticus / Numeri / Deutenomium / Jozua / Richteren / Ruth / 1 Samuel / 2 Samuel / 1 Koningen / 2 Koningen / 1 Kronieken / 2 Kronieken / Ezra / Nehemia / Esther
 
melodienamen (3):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
De Werelt als ik sterve, sal weynigh van mijn weten, &c.Gelukkig wiens gemoed (56 liederen)
W. Sluyters Psalmen, p. 118Gij die naar Christus' naam (13 liederen)
[W. Sluyters Psalmen,] p. 128O Heer Davids zoon (1) muzieknoot  (17 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .
6a 6a 6B 6B
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
commentaar: De bijbelboeken uit het Oude Testament, van Genesis tot en met Esther, worden in 1 of meer strofen samengevat. Wijs 1 = beginregel Oosterwyck CS1659 001, zie aldaar voor de melodie. De tweede en derde wijsaanduiding verwijzen naar Sluiters 'Psalmen, Lof-sangen', Sluiter PL1661 043 en 047, zie aldaar voor de melodieën. De bij Lodenstein opgetekende melodie is die van 'W. Sluiter Psalmen p128' (O Heer Davids zoon 1).
recordnummer: 197245

bron:

siglum:Lodenstein US(2)1686 (1686)
titel:UYT-SPANNINGEN Uytgespannen Met Eenige Stigtelijcke liederen. Geestige Gedigten. [...]
pagina: p5 (liednummer 1)
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)