Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Vleeschoudere, P. (auteur)
titel: Leysen van den Kerst-nacht. Noodende alle gheloovighe menschen tot den Stal van Bethleêm, om 't nieuw-gheboren Kind te be-soecken, ende te be-groeten.
beginregel: Komt all' naer Davids stede, / In den Bethleemschen Stal alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Kom allen naar Davids stede In de Bethlehemse stal (1 lied)
aantal strofen: 7
muziek: zonder muzieknotatie
genre: kerstlied / gebedslied (geestelijk)
trefwoord: Jezus / Emmanuël / David / Bethlehem / Maria / kerstnacht / stal / kind / zaligheid / uitnodiging / engelenzang / slaaplied / wenen / boosheid / vergiffenis / wellust
 
melodienamen (5):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Amis que doit on faireAmi que pensez faire (3 liederen)
Vriend wat is uw be-dryvenAmi que pensez faire (3 liederen)
Het viel een hemelsch douweHet viel een hemelse dauw (188 liederen)
Wilhelmus van NassouweWilhelmus (660 liederen & extra informatie)
Myn droefheyd moet ick klaeghenFortuin helaas (275 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .  .  .
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3D
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 8
commentaar: Onder de titel volgt een bijbelcitaat: "Transeamus usque Bethlehem. Lucae 2. cap. Laet ons gaen naer Bethleêm."
De tweede wijsaanduiding is het incipit van BMoeselken1659 049, aldaar met dezelfde Franse wijsaanduiding "Amis que pense faire".
recordnummer: 197704

bron:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
titel:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
pagina: p347 (liednummer 112)