Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: [drie verscheyde Vaerskens] Het eerste is
beginregel: Het zyn Kostelyke dingghen / Dat wy onzen Here Ghod alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Het zijn kostelijke dingen Dat wij onze heer God (1 lied)
aantal strofen: 1
muziek: zonder muzieknotatie
genre: loflied / danklied (geestelijk)
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Na een vrolyke Wyze: Broeders. Vrienden generaleO faux monde (18 liederen)

strofeschema:
       +    +
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D 4F 4F
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 10
commentaar: In de tekst boven dit lied legt Van Gherwen uit dat hij het presenteert om als voorbeeld te dienen door die schrijvers die niet volgende de regels der dichtkunst schrijven: "Alzo men bevind datter Daghelyx (nevens andere) veel Liedekens zonder Kunst of Maat. ghedicht worden, heb ik hier een Ontwerp of Tafelken. vant eerste fondement by ghesteld, in manier van Tabelatuur. te weten: Van 'tghetal al der Reghels in een Vaers. ende van 'tghetal der Silben in de reghels. ende wat Reghels dat op malkander Dicht moet zyn: 'twelk in alle Liedekens. Reviereynen. Baladen. Rondelen &. en zulke Ghedichten: moet onderhouden worden. of anders: ist beter onghedicht ghelaten, Ghelyck als de snaar-Spelen: 'tzy Luyt. Herpe. (of enighe van d'ander) als de Snaren niet te deghe ghesteld en zyn: dat ze een onderscheydelyk gheluyd gheven. hoe kan-men gheweten: watter op ghespeeld word? [cit.] Dit heb ik ghesteld in drie verscheyde Vaerskens". Deze instructie geeft hij ook in Gherwen Fontein1618, f130r, eveneens met drie voorbeelden, maar dit voorbeeld 'Het zyn Kostelyke dingghen' wordt daar niet genoemd. Na voorbeeld drie gaat de instructie verder.
Na elke versregel een opgave van versregelnummer, aantal 'silben' (syllaben, lettergrepen) en rijmklank. De wijsaanduiding verwijst naar Mander Harp1599 072; zie aldaar voor de koppeling aan 'O faux monde'.
recordnummer: 199608

bron:

siglum:Gherwen Fonteinader1624 (1624)
titel:Tot 's HEREN LOF verzaamd Om Zinghen bly te ghader Dit Boexken kleyn. ghenaamd: De [...]
pagina: f49v (liednummer 32)
gebruikt ex.: Leiden UB :1499 G 10:2 ?