Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Een nieu Liedeken
first line: Myn liefste lief zijt gy Gods uutvercoren / Wilt my doch stercken int Vleesch kranck all songs with this text 
text norm: Mijn liefste lief zijt gij Gods uitverkorene Wil mij doch sterken in het vlees krank (1 song)
no. of stanzas: 11
music: without musical notation
genre: schriftuurlijk lied / gebedslied (geestelijk)
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Van die schoonste PieronellaPironelle (18 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .
5a 4B 5a 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Bijbelse marginalia. Laatste strofe =princestrofe. Onder het lied 'Wie daer soeckt die vint'. 'Van de schoone Pieronelle' is de titel van het lied lied 'O roosken root vol melodyen' in HOLb1640 039. Onderhavige wijsaanduiding verwijst waarschijnlijk naar dat lied, ook al komen de strofeschema's niet helemaal overeen (in Brauwer tellen de regels 1 en 3 een heffing meer). Voor de melodie, zie ook HOLb1640 039.
record ID: 200259

source:

siglum:Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?])
title:HET Otterken, Waer in dat zijn vergaert Liedekens (om zingen) Die daer sonderlingen [...]
page: p82 (song number 28)
copy used: Den Haag KB: 7 E 26
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)