Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Een Amoureus liedeken tusschen een Jonghman ende Een vrijster de Jonghman singht op de voijs [...] De Dochter Antwoort op de voijs [...]
beginregel: Ghelijck een schipper wanneer hij vaert in zee / sijn toevlucht neemt alleen nae een goede ree alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Gelijk een schipper wanneer hij vaart in zee Zijn toevlucht neemt alleen naar een goede ree (1 lied)
aantal strofen: 11
muziek: zonder muzieknotatie
genre: liefdeslied / dialooglied (wereldlijk)
trefwoord: jongeman <-> dochter / werving / afwijzing / overreding / trouwbelofte
 
melodienamen (2):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
van Courante SerbandeCourante sarabande (37 liederen)
Phebus is langh over de zeePhoebus is lang over de zee (123 liederen & extra informatie)

strofeschema:
. . . . . .
5A 5A 4B 4B 4C 4C 
(Alleen de oneven strofen)
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
, . , . . . .
4A 4b 4A 4b 4C 4C 3C 
(Alleen de even strofen)
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
commentaar: Laatste strofe =princestrofe.
De 1e wijsaanduding hoort bij de strofe door de jongman gezongen; de 2e bij die door de dochter.
recordnummer: 200988

bron:

siglum:HsPaFC CFL_OBL-261 ([1628+][1634+?][1731])
titel:[liederen bijgeschreven in een exemplaar van Bredero's Groot lied-boeck (1622), te [...]
pagina: fC1r (liednummer 7)
editie:Koning & Harmsen 2018, [4]
beschikbaar: scan van de gehele bron (www.let.leidenuniv.nl)