Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
authors:
Happ' toe! (naamspreuk?)
Liever (naamspreuk)
Janssen, A.] (auteur)
title: Krelis Vryery aen Trijntje
first line: Nou heb ick vastelick e docht, / Te vryen dat'et klinckt all songs with this text 
text norm: Nu heb ik vastelijk gedacht Te vrijen dat het klinkt (2 songs)
no. of stanzas: 3
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: liefdeslied / kluchtlied (wereldlijk)
keyword: Krelis / Trijntje / dialect / vrijage / stoof
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Cupido was mijn Admirael, &c.Wanneer de zon zijn paarden ment muzieknoot  (81 songs)
Wanneer de Son sijn Paerden mentWanneer de zon zijn paarden ment (81 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
4A 3B 4A 3B 3c 3D 3c 3D 
(Tripels -> vrijwel consequent in v5-8 )
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Het lied wordt gevolgd door een vierregelig vers, waarin de naamspreuk 'Liever' is verwerkt.
record ID: 20374

source:

siglum:HaWinterbloempjes1647 (1647)
title:Haerlemsche Winter-Bloempjes Op-geoffert Aen de Vreugd-lievende Nymphjes, Gepluct [...]
page: p70 (song number 27)
copy used: Den Haag KB: 9 E 8
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (collections.tresoar.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren