Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Marnix van St. Aldegonde, Philips van (berijmer)
titel: Den xviij. Psalm. [...] 1. Den Oppersangmeester (een Liedt) des Dienaers Gods Davids, die tot den Heere ghesproken heeft de woorden van dit Liedt [...]
beginregel: Ick heb dy lief o Heer uyt s'herten gronde, / Die du mijn sterct' end' cracht bist t'elcker stonde alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Ik heb dij lief o Heer uit des harten grond Die du mijn (2 liederen)
aantal strofen: 16
muziek: met muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: psalm (geestelijk)
trefwoord: psalm 018
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
[geen wijsaanduiding]Psalm 018 Datheen muzieknoot  (98 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .  .  .
5a 5a 5B 5B 5c 5c 5D 5D 
(Zie comm.)
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 8
commentaar: Het voorvers "Ick heb dy lief" beslaat de halve strofe. De eerste hele strofe begint met "Op hem alleen staet alle mijn vertrouwen", hiervoor wordt opgemerkt "Die navolghende verskens werden alsoo ghesonghen". Str16 telt slechts 6 vss. In 4 delen. Dit alles naar analogie van Datheen Ps1566a 018. De nummering is geen strofenummering, maar een verwijzing naar de bijbeltekstverzen.
recordnummer: 21752

bron:

siglum:Marnix Ps1580 (1580)
titel:Het Boeck der Psalmen Dauids. Wt de Hebreische spraecke in Nederduytschen dichte, op [...]
pagina: fC2v (liednummer 18)
gebruikt ex.: Facsimile Antwerpen Buitink 1985, naar het ex. Antwerpen MPM; Ontbr. p. naar het ex. [...]
beschikbaar: scan van de gehele bron (anet.ua.ac.be)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren