Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Marnix van St. Aldegonde, Philips van (berijmer)
title: Den xviij. Psalm. [...] 1. Den Oppersangmeester (een Liedt) des Dienaers Gods Davids, die tot den Heere ghesproken heeft de woorden van dit Liedt [...]
first line: Ick heb dy lief o Heer uyt s'herten gronde, / Die du mijn sterct' end' cracht bist t'elcker stonde all songs with this text 
text norm: Ik heb dij lief o Heer uit des harten grond Die du mijn (2 songs)
no. of stanzas: 16
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: psalm (geestelijk)
keyword: psalm 018
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Psalm 018 Datheen muzieknoot  (98 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
5a 5a 5B 5B 5c 5c 5D 5D 
(Zie comm.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Het voorvers "Ick heb dy lief" beslaat de halve strofe. De eerste hele strofe begint met "Op hem alleen staet alle mijn vertrouwen", hiervoor wordt opgemerkt "Die navolghende verskens werden alsoo ghesonghen". Str16 telt slechts 6 vss. In 4 delen. Dit alles naar analogie van Datheen Ps1566a 018. De nummering is geen strofenummering, maar een verwijzing naar de bijbeltekstverzen.
record ID: 21752

source:

siglum:Marnix Ps1580 (1580)
title:Het Boeck der Psalmen Dauids. Wt de Hebreische spraecke in Nederduytschen dichte, op [...]
page: fC2v (song number 18)
copy used: Facsimile Antwerpen Buitink 1985, naar het ex. Antwerpen MPM; Ontbr. p. naar het ex. [...]
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren