Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Robbertsz Le Canu, Robbert
title: Een ander Liedeken, het welck ick gemaeckt hebbe, doen mijn broeders my verspraecken, verachten, beschimpten ende bespotten om dit verstandts wille, daer de sommighe sorchden dat ick noch Crancksinnich door worden soude
first line: U mijn Godt goet / Ghy schepper van mijn leven all songs with this text 
text norm: U mijn God goed Gij schepper van mijn leven (1 song)
no. of stanzas: 6
music: without musical notation
genre: loflied / gebedslied / klaaglied (geestelijk)
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Schoon liefken jent, ghy zijt vol EloquentieDe tijd is hier ? (233 songs)
Alle die in Syon zijt, etc.De tijd is hier (233 songs)

stanza form:
. . . . . . . . . . . . . .
2A 3b 3A 3C 2A 3b 3A 3C 4C 3C 4D 4D 3E 3E
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 14
comment: Laatste strofe =princestrofe. Met refreinachtige constrcuctie: Str1, v13-14 =str2, v13-14, en Str3, v13-14 =str4, v13-14. Eerste melodienorm o.g.v. strofevorm; wijs heeft niets te maken met 'Schoon liefje jent zeer excellent'.
record ID: 22293

source:

siglum:Robbertsz KIFI1593 (1593)
title:ONDER VERBETERINGE. Korte inleydinge der feesten Israels, 't welck rechte [...]
page: fK3r (song number 2)
copy used: Den Haag KB: 1702 C 50
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)