Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Robbertsz Le Canu, Robbert
title: Een vrolick troostelick Liedeken van de Weeder oprichtinghe ende opbouwinghe des huys Godts, het welcke troostelick wort ghesongen van beter verlicht, die veel bekommerde Herten sticht
first line: Jerusalem wilt u verblijden, / Weest onvertzaecht in desen tijden all songs with this text 
text norm: Jeruzalem wil u verblijden Wees onversaagd in deze tijden (2 songs)
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
genre: loflied / schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Zerubbabel / Ezra 3: 8 ev. / vreugde
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
van den 105. Psalm, Een yeder moet tot desen tijden, etc.Psalm 105 Datheen (38 songs)
van den Lxxx. Psalm, Daer het voorschreven Liedeken op gaetPsalm 080 Datheen (43 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
4a 4a 4B 4B 4C 4C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
record ID: 22302

source:

siglum:Robbertsz KIFI1593 (1593)
title:ONDER VERBETERINGE. Korte inleydinge der feesten Israels, 't welck rechte [...]
page: fL4r (song number 9)
copy used: Den Haag KB: 1702 C 50
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (search.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)