Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Robbertsz Le Canu, Robbert
title: Een ghenoechelijck Liedeken van het vinden des costelicken Peerels, het welcke vrolick ende ghenoechelick wort gesongen in soet ghedicht, van beter verlicht, die veel bekommerde Herten sticht
first line: Fortuyne my verblijdt / Dat ick op lijden all songs with this text 
text norm: Fortuin mij verblijd Dat ik op lijden (1 song)
no. of stanzas: 16
music: without musical notation
genre: bespiegelend lied (geestelijk)
keyword: edele parel
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
fortuyne wanckelbaer  

stanza form:
. . . . . . . .
3A 2b 3A 2b 3C 3D 3C 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
. . . . . . . .
3A 2b 3C 2b 3A 3D 3C 3D 
(Alleen 1e strofe)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Laatste strofe =princestrofe. Wijsaanduiding lijkt op het incipit van Ysermans TC1628 006: 'O Fortuna wanckelbaer', maar de strofevorm komt niet overeen.
record ID: 22303

source:

siglum:Robbertsz KIFI1593 (1593)
title:ONDER VERBETERINGE. Korte inleydinge der feesten Israels, 't welck rechte [...]
page: fM1r (song number 10)
copy used: Den Haag KB: 1702 C 50
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (search.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)