Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Robbertsz Le Canu, Robbert
title: Singt nu in vrolijcheyt des Gheestes, met nieuwe Heylige Gheest tonghen, en verheucht u met my, mijn Broeder, ende vrient inden Heere
first line: T'nieu menschen saet is seer vermeert, / Maer t'is tot quaet doen gants gekeert all songs with this text 
text norm: Het nieuwe mensenzaad is zeer vermeerd Maar het is tot (1 song)
no. of stanzas: 7
music: without musical notation
genre: schriftuurlijk lied / acrostichon (geestelijk)
keyword: Noach / Honich, Tymen Claesoon
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Vader ons in HemelrijckOnze vader in hemelrijk (215 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
4A 4A 4B 4B 4C 4C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Op f61r (pseudo titelpagina): 'Hier volghen noch sommige Liedekens, waer in noch sommighe Historien [...] Gheestelijck ghesonghen [...] door Robbert Robbertsz. [...].' Voor het lied een proza-uitleg. Samenvatting in de marge. Voorlaatste strofe =princestrofe. Gevolgd door: 'Ontfangt dit liedeken, desen vrolicken sanck / Van my u jonstighe Broeder toch in danck.' Acrostichon: Tymen Claesoon Honich.
record ID: 22308

source:

siglum:Robbertsz VO1592 (1592)
title:Onder verbeteringhe. Die verantwoordinghe oft ontschuldinghe van Robbert Robbertsz. [...]
page: f64r (song number 1)
copy used: Gent UB: Meul. 759
available: scan of the full source (books.google.nl)