Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Robbertsz Le Canu, Robbert
titel: Singt nu in vrolijcheyt des Gheestes, met nieuwe Heylige Gheest tonghen, en verheucht u met my, mijn Broeder, ende vrient inden Heere
beginregel: T'nieu menschen saet is seer vermeert, / Maer t'is tot quaet doen gants gekeert alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Het nieuwe mensenzaad is zeer vermeerd Maar het is tot (1 lied)
aantal strofen: 7
muziek: zonder muzieknotatie
genre: schriftuurlijk lied / acrostichon (geestelijk)
trefwoord: Noach / Honich, Tymen Claesoon
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Vader ons in HemelrijckOnze vader in hemelrijk (220 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .
4A 4A 4B 4B 4C 4C
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
commentaar: Op f61r (pseudo titelpagina): 'Hier volghen noch sommige Liedekens, waer in noch sommighe Historien [...] Gheestelijck ghesonghen [...] door Robbert Robbertsz. [...].' Voor het lied een proza-uitleg. Samenvatting in de marge. Voorlaatste strofe =princestrofe. Gevolgd door: 'Ontfangt dit liedeken, desen vrolicken sanck / Van my u jonstighe Broeder toch in danck.' Acrostichon: Tymen Claesoon Honich.
recordnummer: 22308

bron:

siglum:Robbertsz VO1592 (1592)
titel:Onder verbeteringhe. Die verantwoordinghe oft ontschuldinghe van Robbert Robbertsz. [...]
pagina: f64r (liednummer 1)
gebruikt ex.: Gent UB: Meul. 759
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)