Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Robbertsz Le Canu, Robbert
first line: Jerusalem wilt u verblyden, / Weest onversaecht in desen tyden all songs with this text 
text norm: Jeruzalem wil u verblijden Wees onversaagd in deze tijden (2 songs)
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
genre: loflied / schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Zerubbabel / Ezra 3: 8 ev. / vreugde
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Vanden C.v. Psalm. Een yeder moet tot desen tydenPsalm 105 Datheen (38 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
4a 4a 4B 4B 4C 4C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Samenvattende marginalia. Bijbelse marginalia. Voorafgegaan door 'Merckt' en een prozatekst waarin parallellen getrokken worden tussen het lied en de huidige tijd.
record ID: 22319

source:

siglum:Robbertsz VO1592 (1592)
title:Onder verbeteringhe. Die verantwoordinghe oft ontschuldinghe van Robbert Robbertsz. [...]
page: [f62v [=72v] (song number 12)
copy used: Gent UB: Meul. 759
available: scan of the full source (books.google.nl)