Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Robbertsz Le Canu, Robbert
first line: Men siet in desen daghen / Die Vrouwen deerlijck claghen all songs with this text 
text norm: Men ziet in deze dagen De vrouwen deerlijk klagen (1 song)
no. of stanzas: 6
music: without musical notation
genre: schriftuurlijk lied / bespiegelend lied (geestelijk)
keyword: MatteĆ¼s 2 / kindermoord
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Vanden vj. Psalm. En straft my niet o HeerePsalm 006 Datheen (203 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
3a 3a 3B 3c 3c 3B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Samenvatting in de marge. Voorafgegaan door 'Marckt' en een prozatekst waarin parallellen getrokken worden tussen het lied en de huidige tijd. Wijs verwijst naar een alternatieve berijming van psalm 6 t.o.v. de bekende psalmbundels (VhL1559 023).
record ID: 22324

source:

siglum:Robbertsz VO1592 (1592)
title:Onder verbeteringhe. Die verantwoordinghe oft ontschuldinghe van Robbert Robbertsz. [...]
page: f78r (song number 17)
copy used: Gent UB: Meul. 759
available: scan of the full source (books.google.nl)