Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Speratus, Paulus (oorspr. auteur)
title: Een Liedt Pauli Sperati, vanden Wet ende Evangelie, Gheloove, ende wercken
first line: Die Salicheyt is ons coemen goet, / Door goetheyt en ghenade [ELDERS: Het is dat heyl gecomen her / Van genade en enckle goede] all songs with this text 
text norm: De zaligheid is ons komen goed Door goedheid en genade (2 songs)
no. of stanzas: 14
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: bespiegelend lied / gebedslied (geestelijk)
keyword: wet / evangelie / geloof / werken / gezongen onze vader
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Nun freucht euch lieben ChristenNun freut euch liebe Christen (84 songs)
op den naevolgenden thoonEs ist das Heil uns kommen her (1) muzieknoot  (186 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: Vertaling van Speratus' 'Es ist das Heil uns kommen her' (vgl. Wackernagel 1864-1877, III, 31). In de laatste twee strofen wordt het 'Onze Vader' gezongen. Melodie komt (grotendeels) overeen met Zahn 4430. Het incipit van de herdrukken wijkt af.
record ID: 22417

source:

siglum:Hantboecxken1565 (1565)
title:Een Hantboecxken inhoudende den heelen Psalter des H. propheete Dauid. Eensamelijck [...]
page: 2f51r (song number 199)
copy used: Haarlem Stadsbibliotheek: 86 C 12
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren