Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Joris, David]
first line: Nu holdt aen wel, / Want ick voor-singghen sel all songs with this text 
text norm: Nu houd aan wel Want ik voorzingen zal (1 song)
no. of stanzas: 3
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: bespiegelend lied (geestelijk)
 
melody names (4):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Nu houd aan wel muzieknoot  (1 song)
[ELDERS:] Alst begintNu houd aan wel (1 song)
[ELDERS:] Mijn ziel maeckt groot den HeerLofzang van Maria (286 songs & extra informatie)
[ELDERS:] Int oude Psalmboeck van Nievelt, Psal. 52. Int herte spreeckt een zotIk heb een wijf getrouwd (5 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
3A 3A 3b 3A 3A 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Wijsaanduidingen ELDERS uit Joris GLb1582.
De genoteerde melodie is niet Souterliedeken 052, zoals gesuggereerd in een wijsaanduiding elders.
record ID: 22703

source:

siglum:Joris GLb1576 ([1576-1582])
title:Een Geestelijck Liedt-Boecxken: Inholdende veel schoone sinrijcke Christlijcke [...]
page: f14v (song number 7)
copy used: Den Haag KB: 1704 F 19 (in facsimile)
edition:Hoogewerff 1930, 18
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren