Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Joris, David]
first line: Maeckt u op in Godes Namen, / Ghy ware Christen allen all songs with this text 
text norm: Maak u op in Gods naam Gij ware christenen alle (1 song)
no. of stanzas: 6
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: vermaanlied (geestelijk)
keyword: onbetrouwbaar vlees
 
melody names (4):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]  
ELDERS: Alst begintMaak u op in Gods naam muzieknoot  (1 song)
ELDERS: Ick hoorde de Basuyne blasenNaar oostland wil ik varen (85 songs)
ELDERS: Hoort hoe Christus na Galileen trock O rad van avontuur (144 songs)

stanza form:
. .= .= . ./ ./ . . . . .
3a 3B 3B 3a 3B 3B 3c 3D 3c 3c 4D 
(Rijmgeslacht onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
. . . . . . . . .
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3c 4D 
(Zie comm. Rijmgeslacht onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 11
comment: Alleen in de eerste strofe worden de herhalingen uitgeschreven. Laatste strofe =princestrofe. (Het begin van) de melodie vertoont overeenkomsten met de melodie van 'O rad van avontuur'. Wijsaanduidingen ELDERS in Joris GLb1582: zie ook het commentaar bij de herdrukken.
record ID: 22716

source:

siglum:Joris GLb1576 ([1576-1582])
title:Een Geestelijck Liedt-Boecxken: Inholdende veel schoone sinrijcke Christlijcke [...]
page: f62v (song number 20)
copy used: Den Haag KB: 1704 F 19 (in facsimile)
edition:Hoogewerff 1930, 78
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren