Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
authors:
Reael, Laurens Jacobszoon
Liefde vermacht al [naamspreuk]
title: Een Liedeken dancseggende ende biddende voor den staedt der landen, & den Eeddelen Heerre Maurits van Nassau, wiens naem gemaect wert van den erste Letteren van elc vaersse
first line: Moogende Godt en Vaeder, / u danct ons vaderlant all songs with this text 
text norm: Mogende God en vader U dankt ons vaderland (1 song)
no. of stanzas: 17
music: without musical notation
full text: full text    
genre: geuzenlied / acrostichon / loflied (wereldlijk en geestelijk)
keyword: Maurits van Nassau / anti-rooms-katholiek / anti-Spaans
 
melody names (3):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Wilhelmus van NassauwenWilhelmus (662 songs & extra informatie)
Rijc Godt, wien zal ic claegen dat heymelic lyden, dat es den 67en uuterssen PsalmRijke God wie zal ik klagen (142 songs & extra informatie)
Mijn Geest heeft mij bedwongen, dat es den 29e uutersen psalmMijn geest heeft mij bedwongen (10 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Laatste strofe =princestrofe. Met aangegeven varianten. Acrostichon: MAURITS vAN NASSAU. De 2e en 3e wijsaanduiding verwijzen naar de Souterliedekens. Ondertekend: 'fecit den 20 septembris Anni 1592 [...]'. Met tekstreminiscenties aan het Wilhelmus., bijv. str5: 'In U staet ons betrouwen / Verlaet ons nemmermeer'.
record ID: 23283

source:

siglum:HsGeUB 993 ([1600 ca.])
title:Handschrift Reael
page: f69r (song number 29)
copy used: Gent, UB, 993
edition:Breen 1898-1899, 113
available: scan of the full source (lib.ugent.be)