Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Boudewijns, Katherina]
title: Een schoon gheestelyck Liedeken vander heyliger Dryvuldicheyt
first line: O Godt almachtich vader goet, / Mijn memorie wil ick u schinken all songs with this text 
text norm: O God almachtige Vader goed Mijn memorie wil ik u schenken (3 songs)
no. of stanzas: 7
music: without musical notation
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Van Belle 1927
genre: bespiegelend lied / loflied (geestelijk)
keyword: Hemel
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Een Ridder en een meysken jonck, op een rivierken, &c.Een ridder en een meisje jong (109 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4A 3b 4A 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Melodienorm zie AALb1589 037.
record ID: 2368

source:

siglum:Boudewijns PGW1587 (1587)
title:Het Prieelken der gheestelijcker Wellusten. Inhoudende veel schoone gheestelijcke [...]
page: p71 (song number 33)
copy used: Brussel KB: II 25968 A LP
edition:Van Belle 1927, 90