Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
beginregel: Ghy Christen hoort dit cleyn vermaen / En wilt dit Liet in danck ontfaen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Gij christen hoor dit kleine vermaan En wil dit lied in dank (9 liederen)
aantal strofen: 6
muziek: zonder muzieknotatie
genre: vermaanlied / schriftuurlijk lied (geestelijk)
 
melodienamen (2):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Van den Coninck van denemerckO rad van avontuur (FOUTIEF) (144 liederen)
den Linden smitHet voer een knaapje over Rijn (45 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .
4A 4A 4b 4A 4b
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 5
commentaar: Bijbelse marginalia. Dichter met pragmatische instelling: (str1, vs4-5): 'dus wilt dit wel te recht verstaen / de arbeyt is anders verloren.' I.v.m. melodienorm: de eerste wijs verwijst naar 'O rad van avontuur' (zie bijv. AntwLb1544 125), maar de strofevorm past in het geheel niet. Zie ook Van Duyse II, 1576. Voor de tweede melodienorm, zie Clock VhSNL1593 058.
recordnummer: 23718

bron:

siglum:SomALGLP1597 (1597)
titel:Sommige andachtighe ende leerachtige Gheestelicke Liedekens ende Psalmen Davids/ wt [...]
pagina: f105v (liednummer 86)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 65-300 (stukjes met in totaal 5 liederen tussengevoegd)
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (gateway.proquest.com)