Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteurs:
[Jan Theunisz.]
Jaecht nae t'best [naamspreuk]
titel: 3. Een nieu Liedt, van de Verrijsenisse Christi, van die Hemelvaert, ende den Pincxterdach, ende zijn wedercomst
beginregel: Christus die waerheyt reyn, / Ons Verlosser ghemeyn alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Christus de waarheid rein Onze verlosser gemeen (1 lied)
aantal strofen: 19
muziek: zonder muzieknotatie
genre: bijbels historielied / paaslied / hemelvaartslied / pinksterlied (geestelijk)
trefwoord: Jezus Christus / verrijzenis / hemelvaart / pinksteren
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Mijn Ziel maeckt groot den HeerLofzang van Maria (284 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .
3A 3A 3b 3C 3C 3b
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
commentaar: Bijbelse marginalia. In 3 delen: deel 1 over Pasen, deel 2 over hemelvaart en pinksteren, deel 3 niet verhalend, vermanend.
recordnummer: 23895

bron:

siglum:Vijf GL1600 (1600)
titel:Vijf Geestlicke Liederen. Twee vande Gheboorte Christi, Het derde den Lofsanck [...]
pagina: fC4r (liednummer 15)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 65-302
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)