Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Eenen anderen Lofsanck, van den hoochweerdigen Sacramente des Avontmaels
first line: Coemt herwaerts, laet ons nu den Heer / Verheughen end' lof singen all songs with this text 
text norm: Kom herwaarts laat ons nu de Heer Verheugen en lofzingen (2 songs)
no. of stanzas: 8
music: without musical notation
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition SchrL1595
genre: schriftuurlijk lied / loflied (geestelijk)
keyword: avondmaal
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Waerom woeden de Heydenen Psa. 2. UutenhoEs ist das Heil uns kommen her (186 songs)
Ydt is dat heyl ons comenEs ist das Heil uns kommen her (186 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: Bijbelse marginalia.
record ID: 24263

source:

siglum:SchrL1580 (1580)
title:Schriftuerlicke liedekens/ met noch sommighe Lofsangen ende Ghebeden/ van nieus vele [...]
page: f337r (song number 331)
copy used: Amsterdam UB: 2007 E 49